CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT NÂNG CAO NGHIỆP VỤ THUẾ THÁNG 01/2018

Tiếp tục chuyên đề tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng tránh và giảm thiểu rủi ro bị xử phạt, truy thu về thuế cho các doanh nghiệp và Đại lý thuế, CLB đại lý thuế kết hợp cùng giảng viên là người đang trực tiếp giữ vị trí công tác tại cơ quan thuế đào tạo nâng cao nghiệp vụ như sau:


1. Nội dung chuyên đề (buổi): CẨM NANG PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG THANH, KIỂM TRA THUẾ HOẠT THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU

2. Diễn giả: ThS. Nguyễn Hữu Tuyền – Phó phòng thanh tra – Cục Thuế TPHCM.

3. Thời gian: Từ 8 giờ 00 đến 11giờ 45 phút, ngày 13/01/2018

4. Địa điểm tổ chức: Hội Trường Lầu 2 – Tòa Nhà Liên Hiệp Các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh số 224 Điện Biên Phủ, F7, Quận 3.

5. Đối tượng tham dự: Nhân viên Đại lý thuế, kế toán viên, Lãnh đạo và quản lý điều hành tại các Doanh nghiệp.

6. Phí tham dự:
– Học viên là hội viên CLB Đại lý thuế: 150.000 đồng/người.
– Học viên chưa là hội viên CLB: 200.000 đồng/người


Ban đào tạo trân trọng thông báo!
Chủ nhiệm 
NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

Học viên đăng ký tham dự buổi đào tạo, trước ngày 13/01/2018
– Tại địa chỉ Email: dvl.hong@gmail.com
– Điện thoại liên hệ Mr Hồng: 0982245122