ngoc-thang-3_cojr 16/04/2018

Thuế nặng!

Căn nhà 1,5 tỉ đồng nộp thuế tăng gấp 10 lần, một khối nước sạch đội phí ít nhất 500...
Xem thêm