Trả lời:
HỎI: Công ty em chuyên sản xuất game.  Chi phí chính trong SX game bao gồm: Chi phí tiền lương và chi phí thẻ cào (điện thoại) để test. Và game này phải mất khoảng 1.5 năm mới hình thành. Biên bản nghiệm thu, tổng kết  giá trị sản xuất game này là 1.8 tỷ. Xin hỏi: 1) Vậy chi phí SX game như nêu trên, có được coi là chi phí hình thành tài sản cố định vô hình được tạo ra...
Xem thêm
Trả lời:
HỎI: 1) Công ty A ký hợp đồng giao khoán công việc cho người đại diện nhóm và khấu trừ thuế TNCN cho cả nhóm?  Hay Công ty A phải ký hợp đồng khoán việc với từng người trong nhóm và khấu trừ thuế TNCN  của từng người? 2) Khấu trừ thuế TNCN 10% trong 2 trường hợp này có đúng quy định không ? Hay phải sử dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ...
Xem thêm
Trả lời:
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM: 1. Quyết toán thuế TNDN ( nộp cơ quan thuế) 2. Quyết toán thuế TNCN (nộp cơ quan thuế) 3. Báo cáo tài chính (1bộ nộp cơ quan thuế+1bộ nộp thống kê) ... Tải pdf tại đây.
Xem thêm