Trả lời:
HỎI: Công ty em chuyên sản xuất game.  Chi phí chính trong SX game bao gồm: Chi phí tiền lương và chi phí thẻ cào (điện thoại) để test. Và game này phải mất khoảng 1.5 năm mới hình thành. Biên bản nghiệm thu, tổng kết  giá trị sản xuất game này là 1.8 tỷ. Xin hỏi: 1) Vậy chi phí SX game như nêu trên, có được coi là chi phí hình thành tài sản cố định vô hình được tạo ra...
Xem thêm
Trả lời:
HỎI: Năm 2016, DN A có sử dụng lao động là anh B, phụ trách khâu bán hàng. Anh B được hưởng lương cố định hằng tháng (giả sử 240 triệu/năm). Đồng thời, anh B được hưởng thêm tiền hoa hồng môi giới bán hàng (hoặc tiền thưởng), tính trên doanh số bán hàng vượt mức kế hoạch (giả sử 760 triệu/năm). Vậy DN phải kê khai quyết toán thuế TNCN cho anh B ra sao? - DN phải tổng...
Xem thêm
Trả lời:
Về việc tính giá thành sản phẩm nhập kho, xuất kho thì kế toán đã có quy định rất rõ, tuỳ thuộc vào quy trình sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp chọn phương pháp tính giá thành cho phù hợp. Doanh nghiệp của bạn có lẽ nên sử dụng phần mềm kế toán để có thể xử lý việc này cho đơ tốn thời gian. Định kỳ hàng tháng, doanh nghiệp bạn nhận được hoá đơn điện và trả...
Xem thêm
Trả lời:
Căn cứ Điều 10 Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng quy định nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng, gồm: - Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và...
Xem thêm