Trả lời:
Theo qui định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015: *Người nộp thuế là Cá nhân kinh doanh, bao gồm: “Các cá nhân hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.” (Điều 1) * Người nộp thuế không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống. (Điều 1) * Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu:...
Xem thêm
Trả lời:
Căn cứ Khoản 1, Điều 15 Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội quy định: “Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT”. (more…)
Xem thêm
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 61 Luật Việc làm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015, các quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật BHXH số 71/2006/QH11 sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời...
Xem thêm
Trả lời:
Căn cứ quy định tại Khoản 8, Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, con ông Sang được khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế tại TP. Hồ Chí Minh, cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT. Khi đi khám chữa bệnh, ngoài việc...
Xem thêm
Trả lời:
1. Về Giấy phép lao động của người nước ngoài: - Theo Bộ Luật Lao động 2012, lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động (GPLĐ) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Tuy nhiên, nhiều người lao động nước ngoài (NLĐNN) làm việc tại Việt Nam nhưng lại không xin GPLĐ hoặc GPLĐ hết hạn. Vì nhu cầu công việc, nhiều DN vẫn...
Xem thêm