Trả lời:
HỎI: 1) Công ty A ký hợp đồng giao khoán công việc cho người đại diện nhóm và khấu trừ thuế TNCN cho cả nhóm?  Hay Công ty A phải ký hợp đồng khoán việc với từng người trong nhóm và khấu trừ thuế TNCN  của từng người? 2) Khấu trừ thuế TNCN 10% trong 2 trường hợp này có đúng quy định không ? Hay phải sử dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ...
Xem thêm
Trả lời:
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM: 1. Quyết toán thuế TNDN ( nộp cơ quan thuế) 2. Quyết toán thuế TNCN (nộp cơ quan thuế) 3. Báo cáo tài chính (1bộ nộp cơ quan thuế+1bộ nộp thống kê) ... Tải pdf tại đây.
Xem thêm
Trả lời:
Ngày 28 tháng 11 năm 2017 I. Các khái niệm liên quan đến “Nhượng quyền thương mại”: 1. Nhượng quyền thương mại là gì? Theo Điều 284 Luật Thương mại: “Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các yêu cầu sau đây: 1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo cách...
Xem thêm
Trả lời:
Theo qui định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015: *Người nộp thuế là Cá nhân kinh doanh, bao gồm: “Các cá nhân hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.” (Điều 1) * Người nộp thuế không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống. (Điều 1) * Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu:...
Xem thêm
Trả lời:
HỎI: 1. Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài có được phép mua hoặc nhận chuyển nhượng hoặc nhận cho tặng đối với nhà và đất (ngoài khu công nghiệp) từ cá nhân, tổ chức Việt Nam tại Việt Nam hay không? Nếu được thì công ty có được đứng tên trên giấy tờ nhà và đất hay không? Thời hạn đứng tên là bao lâu? 2. Trường hợp công ty 100% vốn nước ngoài được quyền mua nhà...
Xem thêm
Trả lời:
Cho em hỏi: 1. Nghị định số 20/2017 của Chính phủ qui định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết. Vui lòng giải thích tóm tắt: Làm sao để biết là DN của em có thuộc các Doanh nghiệp có giao dịch liên kết? 2. Thủ tục hành chính thuế mà các doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải tuân thủ là gì?   Đáp: 1. Nhận diện doanh nghiệp có giao dịch liên kết  2....
Xem thêm