Trả lời:
Căn cứ điểm 2.8, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN: “ Doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí: Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối...
Xem thêm
Trả lời:
Trường hợp Công ty theo trình bày có nhân viên người nước ngoài được công ty khách hàng cử qua làm việc tại Công ty là đối tượng không cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế 2017 (ở Việt Nam dưới 183 ngày), nhận lương do công ty khách hàng chi trả và công ty không trả bất cứ khoản chi phí nào thì cá nhân phải kê khai, khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20% trên...
Xem thêm
Trả lời:
Trường hợp Công ty ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho Công ty để thực hiện hợp đồng dịch vụ, phía nước ngoài cử cá nhân là chuyên gia sang Việt Nam để thực hiện, thì khi thanh toán tiền dịch vụ cho phía nước ngoài theo hợp đồng (bao gồm các chi phí khách sạn và các chi phí liên quan khác), Công ty phải khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu theo quy định. Trường hợp...
Xem thêm
Trả lời:
HỎI: 1) Công ty A ký hợp đồng giao khoán công việc cho người đại diện nhóm và khấu trừ thuế TNCN cho cả nhóm?  Hay Công ty A phải ký hợp đồng khoán việc với từng người trong nhóm và khấu trừ thuế TNCN  của từng người? 2) Khấu trừ thuế TNCN 10% trong 2 trường hợp này có đúng quy định không ? Hay phải sử dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ...
Xem thêm
Trả lời:
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM: 1. Quyết toán thuế TNDN ( nộp cơ quan thuế) 2. Quyết toán thuế TNCN (nộp cơ quan thuế) 3. Báo cáo tài chính (1bộ nộp cơ quan thuế+1bộ nộp thống kê) ... Tải pdf tại đây.
Xem thêm
Trả lời:
Ngày 28 tháng 11 năm 2017 I. Các khái niệm liên quan đến “Nhượng quyền thương mại”: 1. Nhượng quyền thương mại là gì? Theo Điều 284 Luật Thương mại: “Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các yêu cầu sau đây: 1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo cách...
Xem thêm