Hình ảnh buổi đào tạo định kỳ tháng định kỳ tháng 11/2016 về thuế TNCN

Thực hiện chương trình nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về thuế cho các hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM, Câu lạc bộ Đại lý Thuế TP.HCM tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thuế để cập nhật và thảo luận, trao đổi về những điều cần nắm chắc về Thuế Thu nhập cá nhân.