Hình ảnh buổi học nâng cao nghiệp vụ ngày 18.11.2017

Để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên Đại lý thuế, phòng tránh và giảm thiểu rủi ro bị xử phạt, truy thu về thuế cho các doanh nghiệp và Đại lý thuế, CLB đại lý thuế kết hợp cùng giảng viên là ThS. Nguyễn Hữu Tuyền – Phó phòng thanh tra – Cục Thuế TPHCM, người đang trực tiếp giữ vị trí công tác tại cơ quan thuế đào tạo nâng cao nghiệp vụ với chuyên đề:

"CẨM NANG PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG THANH, KIỂM TRA THUẾ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN."