Hình ảnh lớp nghiệp vụ kế toán tháng 11.2016

Chương trình nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về thuế cho các hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM, Câu lạc bộ Đại lý Thuế TP.HCM tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thuế với chuyên đề:

– Trình bày Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế QĐ 48/2006/QĐ-BTC 
– Vận dụng Thông tư vào thực tiễn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
– Thảo luận, trao đổi chuyên đề

Diễn giải: Ông.Bùi Văn Khá, Ông.Lê Ngọc Lợi, Tiến sĩ kinh tế