Một số HÌNH ẢNH BUỔI ĐÀO TẠO NGÀY 06/10/2018

Chương trình do CLB ĐLT phối hợp với ThS. Nguyễn Hữu Tuyền – Phó Phòng Thanh Tra Cục Thuế TPHCM – tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ cho Hội viên ĐLT, các anh chị làm kế toán với chủ đề Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp nhân viên theo qui định Thuế và BHXH- Pháp luât và thực tiễn áp dụng. 

CLB Đại Lý Thuế xin chân thành cảm ơn quý hội viên, tổ chức, cá nhân đã đến tham dự.