Những hình ảnh buổi đào tạo về Quyết toán thuế 2015


Những hình ảnh buổi đào tạo về Quyết toán thuế 2015, thay đổi mức đóng BHXH 2016. Diễn giải là Th.S Võ Thanh Hùng, nguyên phó phòng thanh tra Cục thuế TPHCM, Giám đốc công ty Tâm Điểm Luật.