CLB Đại lý thuế tổ chức lớp học nâng cao nghiệp vụ thuế 10.06.2017

Công tác xác định số thuế phải nộp của người làm Kế toán tại Doanh nghiệp hay của Công ty Dịch vụ Đại lý thuế đối với khách hàng, luôn luôn tiềm ẩn những rủi ro sai sót tiền thuế và thủ tục kê khai. Do đó, doanh nghiệp thường bị Cơ quan thuế truy thu thuế, phạt hành chính về thuế, làm ảnh hưởng đến vai trò và uy tín của người làm Kế toán, của Nhân Viên Đại Lý Thuế và cả Công ty Đại Lý Thuế.

Để giảm thiểu những rủi ro trên, ngày 10/06/2017 CLB Đại Lý Thuế đã tổ chức buổi đào tạo và mời ThS. Nguyễn Hữu Tuyền – Phó phòng thanh tra, Cục thuế Thanh Phố Hồ Chí Minh đến để chia sẻ, trao đổi về chuyên đề:

– Giới thiệu 50 tình huống rủi ro trong khai thuế;
– Giải pháp tiết kiệm chi phí thuế.

CLB Đại lý thuế TP.HCM chân thành cám ơn quý tổ chức, cá nhân đã đến tham dự lớp học.