THƯ MỜI

13096204_554980254684926_6093399381927521475_n

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp và cá nhân

Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về thuế cho các hội viên Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM, Câu lạc bộ Đại lý Thuế TP.HCM tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thuế với chuyên đề:

“ Một số lưu ý về thuế liên quan đến Báo cáo tài chính”

1. Chương trình nhằm đạt đến 3 mục tiêu quan trọng sau:
– Từ bảng cân đối kế toán hoặc bảng cân đối tài khoản kết hợp với thuyết minh báo cáo tài chính để hệ thống hóa thành bộ tiêu chí rủi ro giúp cho doanh nghiệp dễ dàng nhận dạng những sai phạm thường gặp.
– Từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kết hợp với thuyết minh báo cáo tài chính để phân tích và so sánh những điểm khác biệt giữa pháp luật về kế toán và pháp luật về thuế, nhằm nhận dạng các dấu hiệu rủi ro có tính trọng yếu.
– Giới thiệu các sơ đồ rà soát rủi ro về thuế, sơ đồ tài khoản phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa pháp kế toán với pháp luật luật thuế; từ đó doanh nghiệp phòng ngừa những rủi ro khi được cơ quan thuế thanh kiểm tra.

2. Nội dung chuyên đề:
– Phân biệt những điểm tương đồng và khác biệt giữa Thông tư 200/2014/TT-BTC và pháp luật thuế, đồng thời cập nhật chính sách thuế mới theo Luật số 71/2014/QH13, Nghị định 12/NĐ-CP và Thông tư 26/2015/TT-BTC để giúp doanh nghiệp có kỹ năng ghi sổ kế toán và rà soát hồ sơ khai thuế phù hợp theo pháp luật nhằm phục vụ cho công tác thanh kiểm tra mang lại hiệu quả nhất cho doanh nghiệp theo các sắc thuế: Thuế GTGT; Thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế nhà thầu.
– Khai điều chỉnh bổ sung:
+ Khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT;
+ Khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế khác;
+ Khai điều chỉnh, bổ sung sau khi cơ quan thế thanh – kiểm tra.
– Giải đáp thắc mắc về các vấn đề trên. Ưu tiên giải đáp cho câu hỏi được gửi trước.

Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 07/05/2016 (Sáng thứ 7)

Địa điểm: Phòng 202, toà nhà Itaxa, số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM

Đối tượng tham dự: Chủ doanh nghiệp; Giám đốc; Kế toán;Kiểm toán; Chuyên viên tài chính…

Phí tham dự: 250.000 đồng/người
(Phí đã bao gồm tài liệu, tiệc trà giữa giờ giải lao)

Diễn giả: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tuyền –Phó trưởng phòng Thanh tra 2, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh;.

CLB Đại Lý Thuế kính mời quý tổ chức, cá nhân cùng tham dự.
Để công tác chuẩn bị được thực hiện tốt, kính đề nghị quý vị vui lòng đăng ký tham gia trước ngày 06/05/2016

Thông tin Liên hệ: Cô Võ Thị Thục Viên

Điện thoại: 0909 862 066

Email: thucvien0909862066@gmail.com

Trân trọng.
Nơi nhận: Chủ nhiệm
Nguyễn Đức Nghĩa