Đại Lý Thuế INDECOM

Đại lý thuế INDECOM thành lập năm 2009, hoạt động chủ yếu ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Đây  là khu vực kinh tế rộng lớn và năng động nhất cả nước, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An.

Với ưu thế tuyệt đối về ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Nhật Bản, Đại lý thuế INDECOM đã và đang cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Nhật Bản, Thuỵ Sỹ, Úc, Singapore.

Đội ngũ cộng tác viên của Đại lý thuế bao gồm nhiều chuyên gia có trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ trong các lĩnh vực Pháp luật thương mại, pháp luật thuế và kế toán. Bên cạnh đó, còn có sự hỗ trợ trực tiếp của các kiểm toán viên, các kế toán viên, chuyên gia thuế có nhiều kinh nghiệm, có thể giải quyết hầu hết các khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

indecom2

Bên cạnh nghiệp vụ chủ yếu là kê khai và quyết toán thuế, Đại lý thuế còn cung cấp cho khách hàng nhiều gói tiện ích khác, như: Tư vấn pháp luật thương mại và pháp luật thuế; Thành lập, chuyển đổi, giải thể doanh nghiệp; Tạo lập bộ máy quản lý và hệ thống kiểm soát nội bộ; Cho thuê giám đốc tài chính, kế toán trưởng; Cho thuê kế toán viên, quản lý Lao động và Bảo hiểm xã hội; Kiểm toán nội bộ và soát xét kế toán…

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Đức Nghĩa, phương châm hoạt động của Đại lý thuế là : “Nhanh chóng, hiệu quả và có trách nhiệm”.

Đại lý thuế INDECOM có địa chỉ tại số 12 Mạc Đĩnh chi, Quận 1, TPHCM 

Tel: (84-8) 38272845 – Fax: (84-8) 38272846

Email:ceo@ indecom.vn – Web: www.indecom.vn 

————————–

Introduction:

INDECOM tax agents set- up from 2009, operate mainly in South-Eastern Zone, the biggest and most dynamic economic area of Vietnam, include Ho Chi Minh City and neighbor provinces such as Binh Duong, Dong Nai, Vung Tau.. We are providing accounting services and tax advisories for many foreigner invested companies such as Japan, Switzerland, Australia, Singapore…

Lawyer team is experts who qualified Masters and Ph.D. in the field of commercial law, tax law and accounting law. Besides, customers also get supporting of auditors, accountants, tax professionals who have extensive experience, can solve most of the legal problems during business operation.

INDECOM provide customers a utility law packages including: Consulting the commercial legal and the tax laws; Establishment, conversion and dissolution of businesses; Setting-up the management board and the systems of internal control ; Hiring CFO, chief accounting and accountants;  Managing labor & social insurance; Internal audit and tax finalization …

We ensure our service: "Convenience, Efficient and Responsibility"

Nguyen Duc Nghia

Master of Law

—————————-


はじめに:

INDECOM タックスエージェント(税理士事務所)は2009年に設立され、東南アジア地域で最大にして最も活発な経済圏であるベトナム(ホーチミン市、近隣のビンズオン省、ドンナイ省、ブンタウ省等)で主に活動しております。私達は日本、スイス、オーストラリア、シンガポール等の多くの外資系企業に対して、会計業務と税務調査を行っております。

法務部には商法、税法、会計法の分野において修士と博士の資格を有した専門家がおります。加えて、お客様は経験豊富な監査人、会計士、税務専門家のサポートを得て、業務中に起こり得るほとんどの法的な問題を解決することが出来ます。

INDECOM はお客様に商法と税法の調査、開業・組織変更・法人の解散、役員会と内部統制システムの構築、最高財務責任者・主任会計士・会計士の雇用、労働・社会保険の管理、内部監査・税の確定申告等実用的な規則をご用意致します。

私達は
 “便利かつ・効果的で・責任ある”
 サービスを保証致します。

NGUYEN DUC NGHIA
ゲン・ドゥック・ギア
法学修士