Hình ảnh một số Đại lý thuế trong khu vực TP.HCM.

Kết thúc kỳ Báo cáo tài chính năm 2019, CLB Đại lý thuế TPHCM gồm hơn 40 đại lý thuế đã thực hiện hàng ngàn bộ báo cáo tài chính cho khách hàng đúng thời gian quy định.

Trong khi đó, có nhiều doanh nghiệp chưa tuân thủ đúng và đủ các chuẩn mực kế toán và chưa cập nhật chính sách thuế kịp thời. Điều này đã hạn chế lợi ích về thuế của doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cho doanh nghiệp khi cơ quan thuế thực hiện việc thanh kiểm tra thuế định kỳ.

Chúng tôi là những đơn vị Đại lý thuế tại các khu vực của TP.HCM sẽ chung tay cùng doanh nghiệp để tư vấn và tiếp nhận việc thực hiện chính sách kế toán – thuế cho doanh nghiệp một cách chuẩn mực và đúng – đủ theo quy định, giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính và lo lắng về kế toán – thuế trong doanh nghiệp.

Dưới đây là những hình ảnh các Đại lý thuế trong khu vực TP.HCM, Doanh nghiệp có thể liên hệ để được hỗ trợ một cách kịp thời!

Trân trọng,