Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc tổ chức kỳ sinh hoạt lần thứ 46

(TBTCO) – Ngày 18/11/2016, tại trụ sở Bộ Tài chính, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (CLBKTTTQ) tổ chức trao đổi, tọa đàm về các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán mới, chính sách chế độ tài chính, thuế, kế toán năm 2016. Đây là kỳ sinh hoạt lần thứ 46 của CLBKTTTQ.

kế toán

Các đại biểu, hội viên lắng nghe những thông tin về chế độ kế toán, kiểm toán mới. Ảnh: Khánh Huyền

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đặng Thái Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ khẳng định, trong bối cảnh đất nước đang có những khởi sắc, các ngành các cấp gấp rút hoàn thành kế hoạch năm 2016, nhiều chính sách của nhà nước về tài chính, thuế, kế toán đang được triển khai mạnh mẽ.

"Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là quán triệt được các chính sách mới, đặc biệt là Luật Kế toán năm 2015 với những nội dung hết sức cơ bản, đổi mới, gắn hơn với thông lệ quốc tế và Việt Nam", ông Hùng nói.

Ông Đặng Thái Hùng cho biết, các thông tin tại hội nghị sẽ hỗ trợ các hội viên, các đơn vị quán triệt các điều khoản quy định của Luật Kế toán mới, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017. Thực hiện tốt các chính sách chế độ, lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất kịp thời, chính xác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, có thêm căn cứ để xây dựng kế hoạch năm 2017, chiến lược các năm tiếp theo.

Tại kỳ sinh hoạt này, các đại biểu, hội viên Câu lạc bộ cũng được nghe ông Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam trình bày khái quát về kinh tế Việt Nam 10 năm (2005 – 2015), báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam 10 tháng, dự kiến cả năm 2016, cơ hội thách thức và giải pháp của kế toán và kiểm toán Việt Nam.

Đồng thời, các cán bộ lãnh đạo và chuyên gia đến từ Tổng cục Thuế và Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính trình bày những nội dung chủ yếu của các nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Kế toán mới. 

Những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện cơ chế, chính sách tài chính hiện nay; nhiệm vụ trong giai đoạn II thực hiện chiến lược phát triển kế toán- kiểm toán Việt Nam đến năm 2020; chính sách, chế độ mới về tài chính; những quy định mới trong các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về thuế năm 2016; kiểm toán nội bộ, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị với Việt Nam của chuyên gia CPA Úc./.

Khánh Huyền

http://thoibaotaichinhvietnam.vn