CLB ĐẠI LÝ THUẾ trao đổi kế hoạch chuẩn bị ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II

Sáng 22/5/2020, CLB ĐẠI LÝ THUẾ trao đổi kế hoạch chuẩn bị ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II, tại Hội Nhà Báo TP HCM. 14 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Q1, Tp HCM.