CLB Đại lý thuế đến Hội nghị AOTCA 2016 tại Hồng Kông (Cập nhật 09.10.2016)

Hình ảnh clb đại lý thuế đến dự AOTCA 2016 – Hội nghị thường niên của Hiệp hội tư vấn thuế Châu Á – Châu Đại dương được tổ chức từ ngày 05 – 07 tháng 10 năm 2016 tại Hồng Kông.