CLB ĐẠI LÝ THUẾ TẠI LỄ HỘI ẨM THỰC MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI CỤC THUẾ TP.HCM

Một số hình ảnh Câu lạc bộ Đại lý Thuế TP HCM tham gia Lễ Hội ẩm thực mừng Tết Kỷ Hợi 2019 sáng 25/1/2019 tại Cục Thuế – TP HCM