CLB Đại Lý Thuế tham gia hội nghị AOTCA 2017

Hội nghị thường niên Hiệp hội Tư vấn thuế Châu Á – Châu Đại dương (AOTCA) 2017 với chủ đề "Hướng tới hệ thống thuế công bằng và hiệu quả" được tổ chức tại Manila, Philippines vào ngày 19-20/10/2017.