CLB Đại lý thuế tham gia hội thảo góp ý chuẩn đầu ra kế toán tại ĐH Nguyễn Tất Thành

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp để đánh giá tiêu chuẩn về năng lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp. Từ đó, đi đến thống nhất để ban hành, công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho các ngành đúng với năng lực người học. Qua đó tăng cường cơ hội gắn kết và hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động đang cần… [http://ntt.edu.vn]