CLB Đại Lý Thuế tham gia ký kết chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp

Chương trình do Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thành phố (CSED) tổ chức ngày 18.10.2017 tại Khách sạn Majestic.

Hội nghị có sự tham dự của Ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, Ông Lê Minh Trung – Giám đốc Trung Tâm hỗ trợ & Phát Triển Doanh Nghiệp, các Hội Doanh nghiệp ngành nghề, Phòng Kinh tế Quận huyện, Apec Group và các trường Đại Học