CLB Họp mặt để thống nhất chương trình hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 2019

Buổi họp diễn ra vào sáng thứ năm, 12/3/2020, nhằm thống nhất cách tổ chức chương trình hỗ trợ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2019, đồng thời kết nạp thành viên mới:

  • Công ty Tâm Điểm Luật. (ĐDPL: Ls Võ Thành Hùng, Đại diện tham gia sinh hoạt: Lê Thị Thu Hương – Nguyên Phó Cục Trưởng cục thuế TPHCM.
  • Công ty ACE Tax. (ĐDPL: Mr.Lê Minh Nguyên)