Đại hội của Câu lạc bộ Hỗ trợ Pháp lý Doanh nghiệp

Câu lạc bộ Đại lý thuế TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác hoạt động với: CLB Hỗ trợ pháp lý DN, Trung tâm tư vấn pháp luật HHDN, Trung ṭâm DV hỗ trợ DN nhỏ và vừa TPHCM, ngày 9-11-2016 tại NH Đông Hồ, Quận 10.​