[Hình ảnh] SINH HOẠT CLB ĐẠI LÝ THUẾ TP HCM THÁNG 01/2020

Buổi sinh hoạt diễn ra vào sáng ngày 11/1/2020, với chuyên đề:

“Một số quy định liên quan đến việc thành lập và giải thể Văn Phòng Đại diện nước ngoài tại việt nam, doanh nhân nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam”.

Diễn giả: Ông NGUYỄN THANH SƠN, Phó Trưởng phòng, Phòng Thương Nhân Nước Ngoài, Sở Công Thương TP.HCM