Lễ kỷ niệm 3 năm ngay thành lập CLB

Ngày 9/6/2018,  CLB Đại lý thuế (ĐLT) TP HCM (Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM) kỷ niệm 3 năm thành lập. Nếu xét về thời gian, thì 3 năm là quãng thời gian chưa phải là nhiều, nhưng CLB Đại lý thuế TP HCM đã hoạt động đầy nỗ lực và hiệu quả, đánh dấu bước trưởng thành  nhiều mặt của một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mới. 

Định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ nhiệm CLB Đại lý thuế TP HCM, cho biết, mục tiêu của CLB là tiếp tục xây dựng để trở thành một tổ chức nghề nghiệp vững mạnh; phát triển đội ngũ hội viên chất lượng – chuyên nghiệp – uy tín tạo niềm tin với người nộp thuế và cơ quan thuế. Đồng thời, mở rộng hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm cung cấp dịch vụ ĐLT. Nâng cao chất lượng hoạt động của từng hội viên thông qua nghiên cứu các nội dung hình thức mới để cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức. Thường xuyên tham gia phổ biến các chính sách, chế độ mới về thuế; tổ chức cập nhật chính sách thuế, giải đáp những vướng mắc cho người nộp thuế. Tích cực, chủ động tham gia góp ý xây dựng hệ thống chính sách pháp luật về thuế, phí trên cơ sở thực tiễn hoạt động, cũng như phản hồi từ khách hàng và DN. 

http://tapchithue.com.vn

Hình ảnh lễ kỷ niệm

Trước khi vào hội nghị

Lễ kỷ niệm

Văn nghệ