Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 của Tổng Cục Thuế Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 68/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết

ĐIỂM CHÚ Ý

Việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại khoản 3 điều 8 Nghị định 20 cho các năm 2017,2018 chỉ áp dụng đối với quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định 68, cụ thể:

– ĐƯỢC ÁP DỤNG mức trần CP lãi vay là 30%.

– ĐƯỢC ÁP DỤNG phương pháp tính chi phí lãi vay thuần (lãi vay TRỪ lãi tiền gửi, lãi cho vay)

– KHÔNG ÁP DỤNG hồi tố đối với quy định chuyển tiếp chi phí lãi vay không được trừ và quy định mở rộng đối tượng áp dụng tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP cho các năm 2017, 2018.

Như vậy, theo công văn hướng dẫn thì quy định chuyển tiếp CP lãi vay không được trừ và đối tượng áp dụng mở rộng chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế bắt đầu từ năm 2019

Ngoài ra Công văn có hướng dẫn về việc khai bổ sung, bù trừ số thuế đã nộp trong các năm 2017, 2018 và địa điểm, hình thức thực hiện, mời mọi ngừoi xem chi tiết toàn bộ văn bản tại link bên dưới

https://drive.google.com/…/1GYepvVgog8t7mLkNdzBF-B0rd…/view…

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc cần tư vấn mọi người có thể liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ nhé

https://rasoatketoan.com/
Mr. Khánh: 08 3456 6084
Hot line: 0899.199.833

Nguồn: Cty TNHH Tư vấn thuế Ba Miền