Cục Thuế trực tiếp: “THÔNG TIN VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2020”

Trực tuyến chương trình “THÔNG TIN VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NĂM 2020” trong loạt Chương trình “ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NỘP THUẾ” nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thuế, 30 năm thành lập hệ thống thuế Nhà nước.

Thời gian: 9g ngày 16/9/2020 trên các kênh:

+ Youtube Cục thuế TP.HCM: https://bit.ly/38HboIv

+ Fanpage Cục thuế TP.HCM: https://www.facebook.com/CucThueHCM/

+ Website Cục thuế TP.HCM: http://www.hcmtax.gov.vn/index.php/hntt

Cục thuế rất mong Cá nhân, Tổ chức đăng ký và chia sẻ các kênh thông tin chính thức của “Cục thuế TP. Hồ Chí Minh”