Hiểu thế nào về chứng từ hợp pháp đối với khoản chi quảng cáo trên mạng xã hội?

Lâu nay, nhiều công ty đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Google, Facebook với chi phí hàng tỷ đồng mỗi tháng, nhưng vì các trang mạng này không có trụ sở tại Việt Nam nên hoạt động thanh toán không rõ ràng, các doanh nghiệp trong nước không được khấu trừ khi tính thuế GTGT; không được chấp nhận là chi phí hợp lệ khi tính thuế TNCN. Phải vậy chăng?

Trước tiên, cần xác định rõ là, việc DN thoả thuận hợp đồng trực tiếp ngay trên trang mạng của Google, Facebook để được cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook, là hoạt động kinh doanh hợp pháp. Pháp lý về quyền của DN được trưng bày, giới thiệu hàng hoá trên Internet được qui định cụ thể tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11, ở Điều 117, khoản 1, điều 118 và Điều 120.

Như vậy, khoản tiền chi trả dịch vụ quảng cáo trên trang mạng Google, Facebook là hoàn toàn hợp pháp; nên phải được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.

Tuy nhiên, chính sách thuế GTGT và TNDN đối với trường hợp nầy còn một số điểm chưa được hướng dẫn cụ thể, nên DN sẽ phải nghiên cứu kỹ các điều kiện áp dụng, để tránh rủi ro!

1. DN phải khấu trừ thuế Nhà thầu của Google, Facebook:

Google, Facebook là các công ty hoạt động ở nước ngoài, có cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook cho các DN ở VN. Do đó có phát sinh thu nhập tại Việt Nam và thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam, theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Công ty phía Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, theo qui định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Bên VN sẽ khấu trừ thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu, với mức cụ thể: nộp thuế GTGT theo tỷ lệ là 2% (Điều 12) và  nộp thuế TNDN theo tỷ lệ là 2% (Điều 13).

2. DN được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, nếu đáp ứng các điều kiện:

Thông tư số 26/2015 (sửa đổi, bổ sung Điều 15, Thông tư số  219/2013) qui định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.  Điều 1, Thông tư 173/2016/TT-BTC đã giải thích cụ thể thêm:  “Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định”

Do đó, DN VN chỉ cần đáp ứng hai điều kiện:

(1) có chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài (nói ở mục 1 trên); và

(2) có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

là khoản chi trả cho dịch vụ quảng cáo trên Google, Facebook được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào.

3. DN được tính chi phí hợp lệ khi xác định thuế TNDN:

Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC, quy định rõ các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải hội đủ điều kiện là: (1) khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; (2) có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; 3) hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tuy nhiên, DN sẽ gặp vướng mắc thực tế là: phải có hoá đơn, chứng từ ra sao để được chấp nhận là hợp pháp?

a) Nếu theo đòi hỏi thông thường: “phải có Hoá đơn GTGT có ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của DN”, thì chắc chắn các trang mạng không đáp ứng rồi.

b) Do đó, DN phải tập trung chứng minh được là có chứng từ hợp pháp. Rất tiếc là, cho đến nay, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp giao dịch với DN nước ngoài nầy, thế nào là chứng từ hợp pháp? Cụ thể:

– DN có thể sử dụng thông tin trên mạng (như: Google Play), xác nhận đã nộp đủ tiền chi phí dịch vụ quảng cáo không?

– DN có thể sử dụng chứng từ nộp thay thuế TNDN cho Google, Facebook như là chứng từ hợp pháp chứng minh giao dịch với Google, Facebook (như BTC đã xử lý cho khấu trừ thuế GTGT) không ?

Ở đây, DN cần một sự hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính/Tổng cục Thuế, mới tránh được tranh chấp giữa DN với cơ quan thuế.

Nguyễn Thái Sơn

Công ty CP Tư vấn Thuế Sài Gòn

http://saigontax.net