Để hỗ trợ chúng tôi triển khai 1 dự án, khách hàng có cử 1 nhân viên qua làm việc tại công ty từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2017 (khoảng 100 ngày). Công ty chúng tôi không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Người này nhận lương từ công ty khách hàng. Vậy chúng tôi xin hỏi: Người nước ngoài này có phải khai và đóng thuế thu nhập cá nhân cho thời gian ở Việt Nam không?

Trường hợp Công ty theo trình bày có nhân viên người nước ngoài được công ty khách hàng cử qua làm việc tại Công ty là đối tượng không cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế 2017 (ở Việt Nam dưới 183 ngày), nhận lương do công ty khách hàng chi trả và công ty không trả bất cứ khoản chi phí nào thì cá nhân phải kê khai, khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20% trên thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ tháng 3 đến tháng 9/2017 (không phân biệt nơi trả thu nhập tại Việt Nam hay nước ngoài).

Đại lý thuế Trí Nguyễn